Leszek Zugaj

Leszek Zugaj – ur. 1977. Absolwent Wydziału Politologii UMCS Lublin o specjalizacji samorząd i polityka lokalna.

Obecnie doktorant UMCS. Regionalista i znawca dziejów samorządu  i administracji lokalnej w Polsce.

Autor licznych prac naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii gmin i powiatów.

Prezes Fundacji Polski Samorząd.