Fundacja Polski Samorząd

Fundacja powstała w 2016 roku.

Podstawowym jej celem jest popularyzacja osiągnięć samorządu lokalnego na przestrzeni dziejów naszego kraju.

Naszym celem jest przedstawienie historii samorządu i administracji w Polsce od czasów najdawniejszych do współczesnych. Chcemy przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców dokonania polskiego samorządu lokalnego – gmin, miast i powiatów.  Nasze prace mają charakter popularnonaukowy.

Działalność Fundacji służąca upamiętnieniu i podkreśleniu dorobku polskiego samorządu terytorialnego oraz samorządowców i społeczników, realizowana poprzez:

 • Zbieranie i prezentowanie danych
  dotyczących polskiego samorządu terytorialnego, samorządowców i społeczników.
 • Publikację prac naukowych
  dotyczących dorobku polskiego samorządu terytorialnego i społeczników.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej
  w zakresie realizacji celów statutowych.
 • Współpracę z samorządami terytorialnymi
  w celu popularyzacji byłych samorządowców, społeczników i ich osiągnięć.
 • Współpracę z ośrodkami akademickimi
  przy wspólnych badaniach naukowych dotyczących polskiego samorządu, w tym organizacji konferencji naukowych.
 • Współpracę z innymi fundacjami
  organizacjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie realizacji celów statutowych.